لطفا جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان

لطفا: جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان اینترنت خانواده پاکستان همسر و فرزند

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهرداری ریه‌های تنفسی پایتخت کشور عزیزمان ایران را فروخت / ابتکار

رئیس شرکت محیط زیست گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت توسعه شهری باغ‌ها و ریه های تنفسی پایتخت کشور عزیزمان ایران را فروخت. 

شهرداری ریه‌های تنفسی پایتخت کشور عزیزمان ایران را فروخت / ابتکار

ابتکار : شهرداری ریه های تنفسی پایتخت کشور عزیزمان ایران را فروخت

عبارات مهم : ایران

رئیس شرکت محیط زیست گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت توسعه شهری باغ ها و ریه های تنفسی پایتخت کشور عزیزمان ایران را فروخت.

معصومه ابتکار در گفت وگو با ایلنا راجع به بیانات محمدباقر قالیباف در مناظره های انتخاباتی و دغدغه های محیط زیستی اودر پاسخ به این پرسش که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران چقدر در زمینه محیط زیست موفق بوده است؟گفت: به هر حال ایشان به عنوان شهردار اقداماتی انجام دادند و نمی توان آن ها نفی کرد.

شهرداری ریه‌های تنفسی پایتخت کشور عزیزمان ایران را فروخت / ابتکار

او ادامه داد: بسیاری از برنامه های مصوب محیط زیست و کمیته محیط زیست را که از شورای شهر سوم مطرح بود به خوبی نتوانست اجرا کند.

او یادآور شد: در توسعه فضای مسکونی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران فروش بخش های عمده ای از مناطق یک، دو، چهار، پنج و 22 آسیب های جدی به باغ ها و ریه های تنفسی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زد.

رئیس شرکت محیط زیست گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت توسعه شهری باغ‌ها و ریه های تنفسی پایتخت کشور عزیزمان ایران را فروخت. 

ابتکار با بیان اینکه قالیباف باید به فکر توسعه حمل و نقل شهری باشد، گفت: توسعه حمل و نقل شهری به عهده شهردار است در بعضی از بخش ها اقداماتی صورت گرفته ولی کافی نیست.

او تاکید کرد: کارها باید به صورت جدی و با قاطعیت پیگیری شود و ما انتظار داریم که گام ها محکم تر برداشته شود.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | قالیباف | شهرداری | معصومه ابتکار | محمدباقر قالیباف | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs