لطفا جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان

لطفا: جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان اینترنت خانواده پاکستان همسر و فرزند

گت بلاگز اخبار اجتماعی گزارشی ازتب کریمه کنگو در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران داده نشده است ،

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تایید نتیجه نهایی شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: در سایر شهرستان‌ها نیز نتیجه های تایید شده است اعلام خواهد شد.

گزارشی ازتب کریمه کنگو در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران داده نشده است ،

تایید نتیجه نهایی انتخابات شوراهای شهرتهران/گزارشی ازتب کریمه کنگو در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران داده نشده است

عبارات مهم : ایران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تایید نتیجه نهایی شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: در سایر شهرستان ها نیز نتیجه های تایید شده است اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سیدحسین هاشمی در حاشیه دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال 1396 در جمع خبرنگاران گفت: هیات اجرایی و نظارت درخصوص نتیجه انتخابات زمانی که تفاهم می کنند به معنی تایید نتیجه انتخابات هست. با توجه به گزارش تخلفاتی که در هیات های قانونی مورد بررسی قرار داده شد و نهایتاً نتیجه های اعلام شده، انتخابات در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تایید شد؛ البته اگر شکایت دیگری وجود داشته باشد هیات نظارت مرکزی مورد بررسی قرار خواهد داد.

گزارشی ازتب کریمه کنگو در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران داده نشده است ،

وی افزود: سایر شهرستان ها نتیجه های تایید شده است اعلام می شود البته گزارشاتی مبنی بر خرید رأی در چند شهرستان داده شده است بود که دستور دادم دقیقا بررسی و مر قانون جهت آنها اجرا شود.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران درخصوص شیوع بیماری تب کریمه کنگو در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز گفت: تاکنون گزارشی از مبتلا شدن به این بیماری در سطح استان داده نشده است البته با توجه به اینکه این بیماری از گوشت قرمز آلوده شروع می شود اعلام کرده ایم که با حساسیت این عنوان در سطح استان رصد شود.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به تایید نتیجه نهایی شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: در سایر شهرستان‌ها نیز نتیجه های تایید شده است اعلام خواهد شد.

هاشمی همچنین درخصوص مصوبات دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: در این جلسه بودجه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد بررسی قرار داده شد که بودجه اعتبارات ملی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران 1800 میلیارد تومان تصویب شده است است و همچنین اعتبارات ملی استانی 247 میلیارد تومان مقرر شده است است.

وی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز 335 میلیارد تومان و جمع کل اعتبارات هزینه ای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران 540 میلیارد تومان است.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران جمع کل اعتبارات استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را مشمول بر بخش عمرانی و هزینه ای و 3400 میلیارد تومان جهت سال 96 بیان کرد و افزود: اعتبارات تخصیص داده شده است به استان پایتخت کشور عزیزمان ایران هشت درصد درآمد این استان به خزانه واریز شده است است.

گزارشی ازتب کریمه کنگو در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران داده نشده است ،

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تصویب طرح ساماندهی مرتضی گرد در این جلسه اشاره کرد و افزود: مراحل قانونی طرح ساماندهی مرتضی گرد بعد از تصویب در این جلسه پیگیری خواهد شد. همچنین طرح ساماندهی منطقه اسکاره و امامزاده داود نیز به تصویب رسید.

واژه های کلیدی: ایران | استانی | نتیجه انتخابات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs