لطفا جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان

لطفا: جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان اینترنت خانواده پاکستان همسر و فرزند

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خبر فایل‌های «سبز»در بازار مسکن

عمده فایل‌های زیر قیمت در بازار مسکن آبان‌ماه به واحدهای با سن بنای بیش از ۱۰ سال و عمدتا آپارتمان‌های بیش از ۱۵ سال که امکان اخذ تسهیلات صندوق یکم مسکن جهت آنه

خبر فایل‌های «سبز»در بازار مسکن

خبر فایل های «سبز»در بازار مسکن

عبارات مهم : آخرین

عمده فایل های زیر قیمت در بازار مسکن آبان ماه به واحدهای با سن بنای بیش از ۱۰ سال و عمدتا آپارتمان های بیش از ۱۵ سال که امکان اخذ تسهیلات صندوق یکم مسکن جهت آنها وجود ندارد، تخصیص داده شده است یافته و در گروه سنی واحدهای زیر ۱۰ سال یافتن آپارتمان با بهای پیشنهادی پایین تر از قیمت معاملات اخیر هر منطقه، بسیار سخت هست.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از موتورهای جست وجوی معتبر ملکی بر اساس آنالیز قیمت آخرین معاملات مسکن در هر منطقه و میانگین گیری از قیمت های قطعی آپارتمان، فایل های عرضه شده است در سامانه مجازی بازاریابی ملک را دسته بندی می کند؛ به این ترتیب که فایل های «سبز» به واحدهایی که کمتر از قیمت مورد انتظار منطقه قیمت گذاری شده است است تخصیص داده شده است دارد و در برابر فایل هایی که قیمت پیشنهادی آنها بالاتر از قیمت قطعی عرف منطقه باشد، با رنگ «قرمز» نمایش داده می شود.

بررسی فایل های عرضه شده است در این سامانه که در حال حاضر مشمول بر بیش از ۱۸۰ هزار آپارتمان می شود، حاکی از این است که کانون فایل های زیر قیمت در بازار مسکن کنونی بر اساس سن بنا تعریف شده است است به نحوی که بیش از ۸۰ درصد این فایل ها مربوط به آپارتمان های با سن بنای بیش از ۱۰ سال هست. به این ترتیب درحالی که تجربه دو سال اخیر نشان داده حتی در شرایط پیش رونق نیز همواره فایل زیر قیمت در مناطق متفاوت حتی در گروه تازه سازها قابل جست وجو بوده هست، اکنون فایل زیرقیمت با سن بنای زیر ۱۰ سال بسیار کمیاب شده است و تعداد آنها به صفر میل می کند. از طرفی در بازار کنونی مسکن فایل های قرمز (با قیمت پیشنهادی بالاتر از عرف منطقه) نیز وجود دارد، ولی تعداد آنها زیاد نیست. در عوض عمده قیمت های پیشنهادی فروش آپارتمان در حال حاضر در محدوده مورد انتظار براساس آخرین معاملات انجام شده است در هر منطقه قرار دارد.

خبر فایل‌های «سبز»در بازار مسکن

مجموعه داده های فوق حاوی این خبر است که در حال حاضر فروشنده های مسکن روی قیمت های پیشنهادی خود اصطلاحا «سفت تر» شده است اند و حاضر به عرضه زیر قیمت جهت فروش نیستند. آنها امیدوار هستند که در کوتاه ترین وقت ممکن بتوانند ملک خود را به قیمت بفروشند و دلیلی جهت کم کردن قیمت پیشنهادی نمی بینند. خریداران نیز ناگزیر هستند گزینش خود را از میان واحدهای «به قیمت» در هر منطقه گزینش کنند، مگر اینکه بخواهند وقت زیادی را به جست وجو جهت یافتن آپارتمان زیرقیمت صرف کنند.

البته در همین بازار نیز واحدهای زیرقیمت با سن بنای کمتر از ۱۰ سال بعضا ملاحظه می شود. ولی این واحدها متعلق به فروشنده های پول مورد نیاز که از سود زیاد می گذرند تا ملک را سریعتر به پول تبدیل کنند، نیست؛ بلکه اغلب به علت قرار گرفتن در یک معبر خاص که به علت شاخصه هایی همچون عرض کم معبر یا بافت قدیمی، زیر قیمت دیگر واحدهای واقع در آن محله فایل شده است است یا آپارتمان هایی که مسئله نقشه یا بعضا سند اوقافی و قولنامه ای دارند، حتی در صورت نوساز بودن با قیمت پیشنهادی سبز در بازار عرضه می شوند.

عمده فایل‌های زیر قیمت در بازار مسکن آبان‌ماه به واحدهای با سن بنای بیش از ۱۰ سال و عمدتا آپارتمان‌های بیش از ۱۵ سال که امکان اخذ تسهیلات صندوق یکم مسکن جهت آنه

واژه های کلیدی: آخرین | بازار | آپارتمان | بازاریابی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs