لطفا جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان

لطفا: جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان اینترنت خانواده پاکستان همسر و فرزند

گت بلاگز اخبار حوادث مجازات عجیب جهت پیرزن پفک دزد!

پیرزنی که اقدام به دزدی چیپس و پفک نمکی از یک سوپرمارکت کرده بود، با حکم دادگاه به ممنوعیت خرید بدون داشتن همراه محکوم شد.

مجازات عجیب جهت پیرزن پفک دزد!

عبارات مهم : شیراز

پیرزنی که اقدام به دزدی چیپس و پفک نمکی از یک سوپرمارکت کرده بود، با حکم دادگاه به ممنوعیت خرید بدون داشتن همراه محکوم شد.

«خبرجنوب» نوشت: وی در اعترافات خود گفته است براي خوردن چیپس و پفک دست به دزدی زده است.چندی قبل مأموران پلیس شیراز در جریان دزدی از یک سوپرمارکتی در شیراز قرار گرفتند. در این دزدی پیرزنی با حضور در یک سوپرماکت دست به دزدی زده بود.

صاحب سوپرمارکت به مأموران گفت: در مغازه ام نشسته بودم که پیرزنی وارد شده است و شروع به صحبت با من کرد. بعد از دقایقی بدون خرید از آنجا خارج شد. بعد از مشاهده دوربین متوجه شدم که از مغازه ام چیپس و پفک دزدیده هست. بررسیها حکایت از این داشت که وی هیچگونه سابقه کیفری ندارد.جستجو همچنان جهت شناسایی سارق ادامه داشت تا اینکه سرنخی پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت.

مجازات عجیب جهت پیرزن پفک دزد!

با این سرنخ مأموران موفق به شناسایی این پیرزن شدند و سارق را دستگیر کردند.او در بازجوییها به دزدی اعتراف و انگیزه خود را خوردن چیپس و پفک اعلام کرد. در نهایت این پرونده به دادگاه ارسال شد و این پیرزن نزد قاضی پرونده نیز به بزه ارتکابی اعتراف کرد. با توجه به کهولت سن متهم ،قاضی پرونده وی را به ممنوعیت خرید بدون داشتن همراه محکوم كردو از این بعد او به تنهایی نباید جهت خرید از منزل خارج شود.

پیرزنی که اقدام به دزدی چیپس و پفک نمکی از یک سوپرمارکت کرده بود، با حکم دادگاه به ممنوعیت خرید بدون داشتن همراه محکوم شد.

واژه های کلیدی: شیراز | پیرزن | اعتراف | مجازات | پرونده | شناسایی | اعترافات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs