لطفا جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان

لطفا: جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان اینترنت خانواده پاکستان همسر و فرزند

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی انتخابات را با یارانه ها به مزایده نگذارند/ توهین و تخریب جواب نمی دهد ، جلالی

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید نباید به شعور مردم توهین کرد، این که یارانه ها را وسیله قرار دهیم و به نوعی انتخابات را به مزایده بگذاریم، کار غلط

انتخابات را با یارانه ها به مزایده نگذارند/ توهین و تخریب جواب نمی دهد ، جلالی

جلالی: انتخابات را با یارانه ها به مزایده نگذارند/توهین و تخریب جواب نمی دهد

عبارات مهم : مزایده

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید نباید به شعور مردم توهین کرد، این که یارانه ها را وسیله قرار دهیم و به نوعی انتخابات را به مزایده بگذاریم، کار غلطی هست.

کاظم جلالی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: نظام انتخاباتی را نباید به سمت مسابقه اشخاص پیش ببریم بلکه مسابقه ها باید به سمت مسابقه در برنامه ها باشد.

انتخابات را با یارانه ها به مزایده نگذارند/ توهین و تخریب جواب نمی دهد ، جلالی

وی ادامه داد: عالی ترین اوضاع این است که مردم ارزیابی کنند چه کسی اوضاع کشور را بهتر می شناسد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که صحنه سیاسی انتخابات باید با نشاط باشد، اضافه کرد: عالی ترین حالت در صحنه انتخابات این است که کاندیدا برنامه های خود را اعلام کنند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید نباید به شعور مردم توهین کرد، این که یارانه ها را وسیله قرار دهیم و به نوعی انتخابات را به مزایده بگذاریم، کار غلط

جلالی اظهار داشت: دوران سوپرمن بودن گذشت؛ این که افراد خودشان را طوری معرفی کنند که یک شبه می توانند پرسشها را حل کنند، گذشته هست. نامزدها باید کار تیمی کنند؛ باید با کار تیمی پرسشها را حل کرد و دارای برنامه بود.

وی تاکید کرد: واقعیت های اقتصاد امروز کشور را باید کاملا دریافت و بر اساس آن صحبت کرد، کاندیدا باید بتوانند حرف های خود را انتقال یافته کنند و مردم ارزیابی درست داشته باشند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: انتخابات باید با نشاط برگزار شود، توهین و تخریب نشود لیکن توهین و تخریب در انتخابات جواب نمی دهد.

انتخابات را با یارانه ها به مزایده نگذارند/ توهین و تخریب جواب نمی دهد ، جلالی

با اشاره به این که توهین و تخریب در انتخابات جواب نمی دهد گفت: باید تلاش کنیم که انتخابات با نشاط برگزار شود، کاندیدا باید بتوانند حرف های خود را انتقال یافته کنند و مردم نیز ارزیابی درست داشته باشند

واژه های کلیدی: مزایده | یارانه | برنامه | مسابقه | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs