لطفا جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان

لطفا: جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان اینترنت خانواده پاکستان همسر و فرزند

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری بازگشت سینما فرهنگ به اکران ، ثبت قراداد «قاتل اهلی»

سخنگوی شورای صنفی نمایش از ثبت قرارداد دو فیلم «قاتل اهلی» و «کمدی انسانی» و بازگشت سینما «فرهنگ» به تناوب اکران فیلم‌ها خبر داد. 

بازگشت سینما فرهنگ به اکران ، ثبت قراداد «قاتل اهلی»

ثبت قراداد «قاتل اهلی»/ بازگشت سینما فرهنگ به اکران

عبارات مهم : سینما

سخنگوی شورای صنفی نمایش از ثبت قرارداد دو فیلم «قاتل اهلی» و «کمدی انسانی» و بازگشت سینما «فرهنگ» به تناوب پخش فیلم ها خبر داد.

غلامرضا فرجی در گفت وگو با ایسنا، راجع به مصوبات جلسه ۲۳ مردادماه شورای صنفی نمایش بیان کرد: قرارداد فیلم «قاتل اهلی» به کارگردانی مسعود کیمیایی در گروه «آزادی» و بعد از پخش فیلم «قهرمان کوچک» ثبت شد. همچنین قرارداد فیلم «کمدی انسانی» به کارگردانی محمدهادی کریمی در همین سرگروه سینمایی بعد از آخر پخش فیلم «قاتل اهلی» به ثبت رسید.

بازگشت سینما فرهنگ به اکران ، ثبت قراداد «قاتل اهلی»

او اضافه کرد: در این جلسه منوچهر شاهسواری ـ مدیرعامل منزل سینما ـ هم حضور داشت و گزارش کاملی راجع به سینما «فرهنگ» ارائه شد.

به گفته فرجی، بر این اساس مصوبه هفته گذشته شورای صنفی نمایش راجع به سینما فرهنگ لغو و طبق گزارش تکمیلی منوچهر شاهسواری، مقرر شد که حواله اکران جهت سالن های این سینما جهت نمایش فیلم های سینمایی جهت مخاطب عام صادر شود.

سخنگوی شورای صنفی نمایش از ثبت قرارداد دو فیلم «قاتل اهلی» و «کمدی انسانی» و بازگشت سینما «فرهنگ» به تناوب اکران فیلم‌ها خبر داد. 

واژه های کلیدی: سینما | فرهنگ | نمایش | بازگشت | قرارداد | سینمایی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs