لطفا جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان

لطفا: جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان اینترنت خانواده پاکستان همسر و فرزند

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری واکنش فارابی به یک حاشیه راجع به رستاخیز

روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در اطلاعیه‌ی اطراف فیلم «رستاخیز»، توضیحاتی داد.

واکنش فارابی به یک حاشیه راجع به رستاخیز

واکنش فارابی به یک حاشیه راجع به رستاخیز

عبارات مهم : عاشورا

روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در اطلاعیه ی اطراف فیلم «رستاخیز»، توضیحاتی داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی؛ «حمایت از فیلم سینمایی رستاخیز و آثاری از این دست که به مضمون ارزشمند و ماندگار قیام عاشورا می پردازند جزو سیاست های شرکت سینمایی و نهادهایی چون بنیاد سینمایی فارابی است.

واکنش فارابی به یک حاشیه راجع به رستاخیز

در فرآیند تولید فیلم سینمایی «رستاخیز» که در دهه هشتاد و در بخش شخصی شروع شد، بنیاد سینمایی فارابی طی توافقنامه ای در سال ١٣٨٥ با تهیه کننده فیلم، متعهد به همکاری در تولید این فیلم بود، که متأسفانه در آن سال و سال های بعد از آن به درستی به مفاد این قرارداد عمل نشد.

از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در تیر ماه سال ١٣٩٤ بخاطر بعضی ملاحظات جهت اکران این فیلم بوجود آمد، انتظار این بود که تعیین وظیفه و پیگیری راجع به مسئله به وجود آمده جهت این فیلم، سریعتر از این انجام شود، لیکن آخر در ماه های نهایی سال گذشته، بنا به تصمیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیأتی کارشناسی متشکل از دست اندرکاران و کارشناسان سینمایی، فرهنگی و اقتصادی تشکیل گردید که این هیأت بعد از بررسی همه جانبه موضوع، راهکارها و اقداماتی را توصیه کرد .

روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در اطلاعیه‌ی اطراف فیلم «رستاخیز»، توضیحاتی داد.

در اجرای یکی از این اقدامات، مقرر شد بنیاد سینمایی فارابی قرارداد همکاری منعقده در سال ١٣٨٥ را در ازای ٤٥% همکاری (مالکیت و کلیه حقوق فیلم)، در دستور کار خویش قرار دهد.

اعتبارات مربوط به این تصمیم از منابع جدا از بودجه شرکت سینمایی تأمین و به بنیاد سینمایی فارابی تخصیص یافته است.

بدیهی است این بنیاد همچون گذشته با تمام توان در سایر زمینه ها، من جمله فراهم نمودن زمینه شایسته توزیع بین المللی این اثر، در کنار دست اندرکاران و سایر سهامداران محترم فیلم فوق، حضور خواهد داشت و امید است زمینه برطرف کامل مسئله این فیلم ارزشمند فراهم گردد.

واکنش فارابی به یک حاشیه راجع به رستاخیز

از آنجا که متأسفانه بعضی اخبار و گمانه زنی نادرست و جهت دار، که به نظر می رسد منشاء اغراض شخصی و غیر صنفی دارد، درصدد وارونه جلوه دادن اصل عنوان می باشند؛ مجدداً تاکید می شود که وظیفه همه نهادهای سینمایی حمایت از این نوع آثار سینمایی با مضمون تاریخ اسلام و واقعه عظیم عاشورا خواهد بود و بنیاد سینمایی فارابی نیز تلاش خواهد کرد از تولید، معرفی و عرضه آنها به مخاطبان جهانی حمایت نماید.»

به گزارش ایسنا، طی چندهفته ی گذشته خبرهای غیررسمی و تایید نشده راجع به ی پرداخت خسارت به تهیه کنندگان «رستاخیز» انتشار یافته است.

روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در اطلاعیه‌ی اطراف فیلم «رستاخیز»، توضیحاتی داد.

فیلم «رستاخیز» راجع به ی قیام عاشورا دو گذشته بعد از یک روز نمایش در پی اعتراضات غیر رسمی درپی نمایش صورت ی حضرت ابوالفضل (ع) به دستور وزارت ارشاد اکرانش متوقف شد.

واژه های کلیدی: عاشورا | همکاری | رستاخیز | سینمایی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs