لطفا جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان

لطفا: جمعیت زندگی فرزند فرزندان پاکستان اینترنت خانواده پاکستان همسر و فرزند

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات انتقاد توئیتری حسین ماهینی از کسانی که طارمی را هو کردند

به گزارش خبرآنلاین؛ حسین ماهینی در تصویر العمل به اتفاقات دیدار دیروز پرسپولیس برابر سیاه جامگان و اتفاقاتی که روی سکوها افتاد و موجب شد اشک مهدی طارمی دربیاید

انتقاد توئیتری حسین ماهینی از کسانی که طارمی را هو کردند

انتقاد توئیتری حسین ماهینی از کسانی که طارمی را هو کردند

عبارات مهم : انتقاد

ماهینی نوشت اینها همان ها هستند که هادی را دق دادند.

به گزارش خبرآنلاین؛ حسین ماهینی در تصویر العمل به اتفاقات دیدار دیروز پرسپولیس برابر سیاه جامگان و اتفاقاتی که روی سکوها افتاد و موجب شد اشک مهدی طارمی دربیاید نوشت: اونهایی که دیروز باعث شدن مهدی در رختکن گریه کنه همان هایی هستند که بعد از هر پاس اشتباه هادی او را هو می کردند و باعث شدند هادی از دستشون دق کنه

انتقاد توئیتری حسین ماهینی از کسانی که طارمی را هو کردند

واژه های کلیدی: انتقاد | ماهینی | مهدی طارمی | حسین ماهینی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

انتقاد توئیتری حسین ماهینی از کسانی که طارمی را هو کردند

انتقاد توئیتری حسین ماهینی از کسانی که طارمی را هو کردند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs